Hội nghị khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam năm 2020

Tiếp nối thành công của Hội nghị Hội Hô hấp Châu Á Thái Bình Dương 2019 (APSR 2019) tại Hà Nội và Hội nghị khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam năm 2019 tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh, Hội Hô hấp Việt Nam xin thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam năm 2020 như sau

Tài liệu