Hội thảo trực tuyến “Tiếp cận thực hành đa phương diện trong quản lý nhiễm khuẩn hô hấp cộng đồng”

Chương trình Đào tạo y khoa liên tục trực tuyến tháng 07 với chủ đề “Tiếp cận thực hành đa phương diện trong quản lý Nhiễm khuẩn Hô Hấp cộng đồng” sẽ diễn ra vào lúc 9:30 – 12:00, thứ Bảy, ngày 18 tháng 07 năm 2020.

Tài liệu