BÀI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN DỰ ÁN CÁC TỈNH MIỀN BẮC

Download chi tiết tài liệu: 1-chan-doan-va-dieu-tri-bptnmt-giai-doan-on-dinh 2-chan-doan-va-dieu-tri-bptnmt-dot-cap 3-dinh-duong-cho-benh-nhan-bptnmt 4-chan-doan-va-dieu-tri-hpq 5-chan-doan-va-dieu-tri-hpq-tre-em 6-phuc-hoi-chuc-nang-ho-hap-copd-ts-giap 7-phong-tranh-hen 8-phong-tranh-yeu-to-nguy-co-bptnmt 9-huong-dan-ky-thuat-do-cnhh 10-huong-dan-doc-cnhh 11-tinh-hinh-su-dung-va-cac-chinh-sach-bv-bach-mai-13-3-final 12-tong-quan-ve-nghien-thuoc-la 13-nicotin-thuoc-la 14-chan-doan-va-dieu-tri-nghien-thuoc-la-dr-giap

Download chi tiết tài liệu:

1-chan-doan-va-dieu-tri-bptnmt-giai-doan-on-dinh

2-chan-doan-va-dieu-tri-bptnmt-dot-cap

3-dinh-duong-cho-benh-nhan-bptnmt

4-chan-doan-va-dieu-tri-hpq

5-chan-doan-va-dieu-tri-hpq-tre-em

6-phuc-hoi-chuc-nang-ho-hap-copd-ts-giap

7-phong-tranh-hen

8-phong-tranh-yeu-to-nguy-co-bptnmt

9-huong-dan-ky-thuat-do-cnhh

10-huong-dan-doc-cnhh

11-tinh-hinh-su-dung-va-cac-chinh-sach-bv-bach-mai-13-3-final

12-tong-quan-ve-nghien-thuoc-la

13-nicotin-thuoc-la

14-chan-doan-va-dieu-tri-nghien-thuoc-la-dr-giap

There are no comments yet

Tin khác đã đăng