Bài giảng lớp Giảng viên dự án BPTNMT và HPQ miền Nam và một số tỉnh miền Trung 5-7/12/2016

Bài giảng lớp Giảng viên dự án BPTNMT và HPQ miền Nam và một số tỉnh miền Trung 5-7/12/2016

1. Bao cao du an Quoc gia

2. COPD on dinh

3.Chẩn đoán và điều trị COPD đợt cấp

4. Thực hành kê đơn thuốc COPD

5.HPQ

6.Hen trẻ em

7.lua chon pp giang day

8.PP giang ly thuyet

9.HUONG DAN KE ĐƠN THUOC HPQ

10.1.Phòng tránh yếu tố nguy cơ BPTNMT

10.2.Phong tranh Hen

11.DUNG CU PHAN PHOI THUOC

12.Xquang tim phoi

13.daicuong ve nghien thuoc la va cai nghien thuoc la

14.Huong dan ky thuat do CNHH

15.Thuc hanh doc ket qua CNHH

There are no comments yet

Tin khác đã đăng