BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN TRUNG ƯƠNG – BỆNH VIỆN BẠCH MAI GẶP GỠ VÀ LÀM VIỆC VỚI BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN TỈNH THANH HÓA

Tham dự cuộc họp có đại diện Ban điều hành dự án Trung ương; đại diện Ban điều hành dự án tỉnh Thanh Hóa bao gồm : Phó giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, đại diện phòng NVY Sở y tế, đại diện Ban Lãnh đạo BV Phổi Thanh Hóa, đại diện Ban Lãnh […]

Tham dự cuộc họp có đại diện Ban điều hành dự án Trung ương; đại diện Ban điều hành dự án tỉnh Thanh Hóa bao gồm : Phó giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, đại diện phòng NVY Sở y tế, đại diện Ban Lãnh đạo BV Phổi Thanh Hóa, đại diện Ban Lãnh đạo BVĐK tỉnh Thanh Hóa, đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa.

Một số các hình ảnh tham quan và làm việc của đoàn tại BV Phổi tỉnh Thanh Hóa


Tham quan phòng đo chức năng hô hấp của bệnh nhân

Tham quan phòng quản lý bệnh nhân BPTNMT

Họp trao đổi kế hoạch dự án năm 2015

There are no comments yet

Tin khác đã đăng