Bảng phân mức độ nặng và gợi ý điều trị hen phế quản

Triệu chứng Ngắt quãng Dai dẳng Nhẹ Trung bình Nặng Ban ngày ≤ 2 ngày/ tuần > 2 ngày/ tuần, nhưng không xuất hiện hàng ngày Hàng ngày Liên tục cả ngày Thức giấc về đêm do hen ≤ 2 lần/ tháng 3-4 lần/ tháng > 1 lần/ tuần, nhưng không xuất hiện hàng đêm […]

Triệu chứng

Ngắt quãng

Dai dẳng

Nhẹ

Trung bình

Nặng

Ban ngày

≤ 2 ngày/ tuần

> 2 ngày/ tuần, nhưng không xuất hiện hàng ngày

Hàng ngày

Liên tục cả ngày

Thức giấc về đêm do hen

≤ 2 lần/ tháng

3-4 lần/ tháng

> 1 lần/ tuần, nhưng không xuất hiện hàng đêm

Thường xuất hiện hàng đêm

Dùng SABA cắt cơn

≤ 2 ngày/ tuần

> 2 ngày/ tuần, nhưng không xuất hiện hàng ngày

Hàng ngày

Dùng nhiều lần trong ngày

Hoạt động hàng ngày

Không

Nhẹ

Trung bình

Nặng

Chức năng phổi

FEV1 >80%

FEV1 ≥80%

FEV1 >60 nhưng <80 %

FEV1 <60 %

Gợi ý điều trị

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Bước 4 hoặc 5

Đánh giá mức độ kiểm soát hen và điều chỉnh thuốc sau 2-6 tuần điều trị

There are no comments yet

Tin khác đã đăng