Báo cáo của Hội nghị khoa học “Bệnh hô hấp”

Chi tiết tài liệu download tại file đính kèm 1. Các báo cáo buổi sáng: 01bao-cao-ket-qua-hoat-dong-du-an-pc-bptnmthpq 02cap-nhat-chan-doan-va-dieu-tri-bptnmt-theo-gold-2013 03-quan-ly-bptnmt-giai-doan-on-dinh 04-bao-cao-nghien-cuu-pathos 05-dot-cap-bptnmt-tiep-can-dieu-tri-khang-sinh-phoi-hop-ban-dau 06-thong-khi-xam-nhap-va-khong-xam-nhap-trong-dieu-tri-bptnmt 07-co-so-khoa-hoc-cua-dung-cu-phun-hit 2. Các báo cáo buổi chiều: Hội trường 1 01. Tiếp cận chẩn đoán và quản lý bệnh phổi mô kẽ02. Chẩn đoán hình ảnh trong bệnh lý phổi kẽ 03. Viêm khớp […]

Chi tiết tài liệu download tại file đính kèm


1. Các báo cáo buổi sáng:

Hội trường 3. 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng