Bệnh nhân Hen phế quản từ năm 2016 trở đi sẽ được sử dụng giấy chuyển tuyến trong năm dương lịch

Đây là thông tin rất vui mừng cho những bệnh nhân mắc Hen phế quản. Chi tiết thông tư xin xem trong công văn đính kèm 40_2015_TT-BYT_297251.pdf

Đây là thông tin rất vui mừng cho những bệnh nhân mắc Hen phế quản.

Chi tiết thông tư xin xem trong công văn đính kèm
40_2015_TT-BYT_297251.pdf

There are no comments yet

Tin khác đã đăng