Các bải giảng và tài liệu của khóa học

01- PHCNHH- AFVP.pdf 2 Vat ly tri lieu chau Au.pdf 3. các bệnh lý hô hấp và PHCNHH.pdf 4. các bệnh lý thường dùng trong PHCN.pdf 5. Nhiễm trung dương hô hấp.pdf 6. Sự ứ tắc phế quản.pdf 7. Bệnh lý ở BN COPD và bệnh lý TK cơ.pdf 8. Hô hấp ở trẻ em.pdf […]

01- PHCNHH- AFVP.pdf
2 Vat ly tri lieu chau Au.pdf
3. các bệnh lý hô hấp và PHCNHH.pdf
4. các bệnh lý thường dùng trong PHCN.pdf
5. Nhiễm trung dương hô hấp.pdf
6. Sự ứ tắc phế quản.pdf
7. Bệnh lý ở BN COPD và bệnh lý TK cơ.pdf
8. Hô hấp ở trẻ em.pdf
9. Triệu chứng học.pdf
10. PHCNHH va giai phong duong tac nghen.pdf
11-La -½-ábo+«te +á outil-á-+ HANOI SC .pdf
12-BDK SC. VNpptx.pdf13-BDK EW-VN.pdf
14-D-ch- EFR-EFX GB (2).vn.pdf
15-RÉÉDUCATION VENTILATOIRE (sans vidéo).vn.pdf
16-PHCNHH chu phau.pdf
17-Bai tap gang suc.pdf
18-Thuc hanh PHCNHH.pdf
19-Cham soc than kinh co.pdf
20-Giao duc tri lieu.pdf
21-Dung cu PHCNHH.pdf
22 – Semaine de kinésithérapie respiratoire AFVP – Copy.pdf
23-Giao duc dieu tri_VNese 4.4.2015.pdf

There are no comments yet

Tin khác đã đăng