Các báo cáo 2014 và hướng dẫn triển khai dự án năm 2015 về dự án phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản

file đính kèm: bao-cao-ket-qua-hoat-dong-DA-PCBPTNMT & HPQ-nam-2014-Ninh-binh.pdf bao-cao-tong-ket-hoat-dong-DA-PCBPTNMT&HPQ-nam-2014.pdf huong-dan-chi-tieu-ngan-sach.pdf huong-dan-trien-khai-DA-PC-BPTNMT & HPQ nam 2015.pdf kinh-nghiem-trien-khai-kham-sang-loc-BPTNMT & HPQ.pdf xay-dung-mo-hinh-PQL BPTNMT& HPQ-tinh-Bac-Ninh.pdf

file đính kèm:
bao-cao-ket-qua-hoat-dong-DA-PCBPTNMT & HPQ-nam-2014-Ninh-binh.pdf
bao-cao-tong-ket-hoat-dong-DA-PCBPTNMT&HPQ-nam-2014.pdf
huong-dan-chi-tieu-ngan-sach.pdf
huong-dan-trien-khai-DA-PC-BPTNMT & HPQ nam 2015.pdf
kinh-nghiem-trien-khai-kham-sang-loc-BPTNMT & HPQ.pdf
xay-dung-mo-hinh-PQL BPTNMT& HPQ-tinh-Bac-Ninh.pdf

There are no comments yet

Tin khác đã đăng