Cách tránh tiếp xúc với dị nguyên từ vật nuôi

Không cho các con vật nuôi vào nhà. Dị nguyên từ vật nuôi còn tồn tại trong nhà 6 tháng sau khi đã loại bỏ chúng ra khỏi nhà. Do vậy cần ngăn cấm không cho bất cứ con vật nuôi nào vào nhà đặc biệt phòng ngủ. Tắm mèo hàng tuần làm giảm lượng […]

Không cho các con vật nuôi vào nhà. Dị nguyên từ vật nuôi còn tồn tại trong nhà 6 tháng sau khi đã loại bỏ chúng ra khỏi nhà. Do vậy cần ngăn cấm không cho bất cứ con vật nuôi nào vào nhà đặc biệt phòng ngủ. Tắm mèo hàng tuần làm giảm lượng dị nguyên từ cơ thể chúng. Không nuôi chim và các vật nuôi có vú.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng