Chỉ tiêu chuyên môn của dự án năm 2013

Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ – TTg, ngày 04 tháng 09 năm 2012 của Thủ Tướng Chính phủ về việc Ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2012 – 2015; Nhằm chuẩn bị cho hoạt động của dự án Phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và […]

Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ – TTg, ngày 04 tháng 09 năm 2012 của Thủ Tướng Chính phủ về việc Ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2012 – 2015;
Nhằm chuẩn bị cho hoạt động của dự án Phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản năm 2013;

Ban Điều hành dự án Phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn và mạn tính – Bệnh viện Bạch Mai đề nghị Sở Y tế, Ban điều hành dự án các địa phương tham gia dự án năm 2013 lập kế hoạch thực hiện dự án theo các chỉ tiêu sau:

1. Các chỉ tiêu bắt buộc

– Hoạt động của phòng quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản:
+ Với các tỉnh mới triển khai trong năm 2013: Thành lập Phòng quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản.
+ Với các tỉnh đã tham gia dự án năm 2012: Củng cố hoạt động của phòng quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản.
+ Lưu đơn thuốc tại các phòng quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản, đảm bảo > 50% đơn thuốc được kê theo đúng mức độ nặng của bệnh.

– Hoạt động đào tạo: đảm bảo đào tạo cho > 70% cán bộ tham gia khám, chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản.
– Thực hiện báo cáo giám sát qua mạng internet mỗi 3 tháng/ lần.
– Thực hiện giám sát các hoạt động triển khai.

2. Các chỉ tiêu khuyến cáo thực hiện

Tùy theo tình hình kinh phí được cấp tại mỗi địa phương để cân nhắc thực hiện thêm:

– Khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi cho cán bộ y tế, bệnh nhân và người dân (100 đối tượng).
– Khám sàng lọc để phát hiện các bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản. Nhập bệnh án điện tử những bệnh nhân được phát hiện.

Đề nghị các Sở Y tế, Ban điều hành dự án nhanh chóng lập kế hoạch và gửi về Văn phòng Ban quản lý dự án Phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn và mạn tính – Bệnh viện Bạch Mai theo địa chỉ: Số 78, Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội hoặc email: duanbenhphoi@gmail.com. Mọi chi tiết xin liên hệ điện thoại: 04 3 629 12 07. Thời hạn cuối để gửi kế hoạch là ngày 15/3/2013.

Click vào đây để tải công văn

There are no comments yet

Tin khác đã đăng