Đại hội Hội Hô hấp Hà Nội và hội nghị khoa học chuyên đề nhiễm khuẩn hô hấp

Các Quý Đồng nghiệp quan tâm có thể download tài liệu tại đây: 1_GS Razi. Effective Prevention of RRTIs in Children Razi Aug 2015.pdf 2_TS. Cường_Bao cao Hoi nghi ho hap.DDC.8.8.2015.pdf 3_ LOC MAU TRONG ARDS DO CUM A NANG.pdf 4_GS Razi. Broncho-Vaxom Beyond bacterial infection.pdf 5_PGS. Dũng_Ứng dụng PK-PD.pdf 6_GS Chau Tiep can chan […]

Các Quý Đồng nghiệp quan tâm có thể download tài liệu tại đây:
1_GS Razi. Effective Prevention of RRTIs in Children Razi Aug 2015.pdf
2_TS. Cường_Bao cao Hoi nghi ho hap.DDC.8.8.2015.pdf
3_ LOC MAU TRONG ARDS DO CUM A NANG.pdf
4_GS Razi. Broncho-Vaxom Beyond bacterial infection.pdf
5_PGS. Dũng_Ứng dụng PK-PD.pdf
6_GS Chau Tiep can chan doan va quan ly SPNs.pdf
7_KHÁNG SINH 8.8.15.GSK.pdf
8_CAP CUU PHAN VE.8.8.2015.pdf
9_Điều trị COPD có nhiều đợt cấp.pdf

There are no comments yet

Tin khác đã đăng