Danh mục các loại thuốc tác dụng trên đường hô hấp thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế được ban hành kèm theo Thông tư số 40/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Các bạn xem chi tiết tại file đính kèm TT BH và HD thực hiện.pdf

Các bạn xem chi tiết tại file đính kèm
TT BH và HD thực hiện.pdf

There are no comments yet

Tin khác đã đăng