TÀI LIỆU HỘI NGHỊ KHOA HỌC HƯỞNG ỨNG NGÀY COPD TOÀN CẦU

1 GS. Chau Cap nhat COPD 2015.pdf 2 TS. Giap Benh dong mac voi COPD.pdf 3 PGS. Phuong Dieu tri dot cap.pdf 4 PGS. Hanh Vai tro KS trong dieu tri dot cap 14.11.2015.pdf 5 TS. H.Anh DUNG CU PHAN PHOI THUOC.pdf 6 BS. Lan PHCNHH-COPD DAY1.pdf

1 GS. Chau Cap nhat COPD 2015.pdf
2 TS. Giap Benh dong mac voi COPD.pdf
3 PGS. Phuong Dieu tri dot cap.pdf
4 PGS. Hanh Vai tro KS trong dieu tri dot cap 14.11.2015.pdf
5 TS. H.Anh DUNG CU PHAN PHOI THUOC.pdf
6 BS. Lan PHCNHH-COPD DAY1.pdf

There are no comments yet

Tin khác đã đăng