Tài liệu lớp CME Hô hấp

  Thời gian Nội dung Contents Người trình bày Speaker Buổi sáng: THỞ MÁY VÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG HÔ HẤP Chairman: GS.TS. Ngô Quý Châu- MD, Assistant Professor. Steven Lommatzsch 8h00 – 8h10 Phát biểu khai mạc Opening Ceremony Đại diện Bộ y tế Ministry of Health 8h10-9h00 Họp với Bộ Y tế và […]

 

Thời gian

Nội dung

Contents

Người trình bày

Speaker

Buổi sáng: THỞ MÁY VÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG HÔ HẤP

Chairman: GS.TS. Ngô Quý Châu- MD, Assistant Professor. Steven Lommatzsch

8h00 – 8h10

Phát biểu khai mạc

Opening Ceremony

Đại diện Bộ y tế

Ministry of Health

8h10-9h00

Họp với Bộ Y tế và đại diện của WHO về: Chương trình Phòng ngừa và kiểm soát các bệnh Hô hấp không lây nhiễm

Meeting on Non-Communicable Diseases with WHO and MoH

GS.TS. Ngô Quý Châu

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê

MD, A/Professor. Josh Solomon

MD, A/Professor Steven E. Lommatzsch

8h10-9h00

Kỹ thuật thở máy không xâm nhập điều trị suy hô hấp

Non-invasive ventilation in treatment of respiratory failure

MD, A/Professor. Sherstin T Lommatzsch

TS. Đào Xuân Cơ

9h00-10h00

Phân tích kết quả chức năng hô hấp

Spirometry Interpretation

MD, Assistant Professor. Josh Solomon

10h00-11h00

Phân tích kết quả khí máu động mạch

Artery blood gas interpretation

TS Đỗ Ngọc Sơn

11h00-11h30

Thảo luận- Discussion

BTC

Buổi chiều: THĂM DÒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ MÀNG PHỔI

Chairman: TS. Chu Thị Hạnh- MD, Assistant Professor. Josh Solomon

13h30-14h30

Kỹ thuật siêu âm màng phổi chẩn đoán và điều trị bệnh lý màng phổi

Ultrasound in the diagnosis and management of pleural disease

Ths. Vũ Thành Trung

14h30-15h00

Kỹ thuật mở màng phổi

Chest tube insertion procedure

ThS Phạm Lệ Quyên

15h00-15h30

Kỹ thuật gây dính màng phổi

Pleurodesis in management of pleural disease

ThS Nguyễn Thanh Huyền

15h30-16h00

Kỹ thuật chống dính màng phổi

Intrapleural fibrinolytic therapy in loculated effusions

TS Phan Thu Phương

16h00-16h30

Thảo luận- Discussion

BTC

Tải chi tiết Tài liệu bài giảng CME

01prof-lommatzsch-nimv-mv-in-copd-tieng-viet

01prof-lommatzsch-nimv-mv-in-copd

02prof-solomon-spirometry

02spirometry-talk-viet-nam-final-send-vietnamese

03bao-cao-khi-mau_ts-do-ngoc-son

05ky-thuat-mo-mang-phoi_ths-pham-le-quyen

06gay-dinh-mang-phoi_ths-nguyen-thanh-huyen

There are no comments yet

Tin khác đã đăng