Thi thiết kế trang bìa cho cuốn “Bệnh nhiễm trùng hô hấp dưới không do lao”

Kính gửi các bạn đồng nghiệp trong cả nuớc Hà Nội, ngày 28 tháng 12 nam 2011 Hội Lao và Bệnh Phổi Việt Nam xin đuợc trân trọng thông báo, Hội đang xúc tiến soạn thảo tài liệu: “ Huớng dẫn điều trị các bệnh nhiễm trùng hô hấp duới không do lao ở Việt […]

Kính gửi các bạn đồng nghiệp trong cả nuớc
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 nam 2011
Hội Lao và Bệnh Phổi Việt Nam xin đuợc trân trọng thông báo, Hội đang xúc tiến soạn thảo tài liệu: “ Huớng dẫn điều trị các bệnh nhiễm trùng hô hấp duới không do lao ở Việt Nam”. Dự kiến tài liệu này sẽ xuất bản vào cuối năm 2012. Nhân dịp này Hội xin đuợc trân trọng kính mời quý đồng nghiệp trong cả nuớc tham gia cuộc thi thiết kế trang bìa của cuốn tài liệu này.
Tất cả các ý tuởng thiết kế đều đuợc chấp nhận.
Nếu thiết kế nào đuợc Ban soạn thảo chọn, tác giả sẽ đuợc nhận một giải thuởng của Hội với trị giá 3.000.000 VNĐ và đuợc lưu tên trên tài liệu trong phần thiết kế bìa.
Phiếu dự thi gửi kèm theo mẫu thiết kế:
– Họ và tên: ………………………………………………………………….
– Cơ quan công tác (nếu có): …………………………………………
– Địa chỉ e-mail: ……………………………………………………………
– Địa chỉ bưu điện khi cần liên lạc: …………………………………
– Số điện thoại: ……………………………………………………………
Mọi chi tiết về thiết kế tham gia xin liên hệ với: ThS Cao thị mỹ Thúy; Email: bscaothimythuy@yahoo.com; Mobile: 0918237207
Trân trọng kính chào

Chủ tịch Hội Lao và Bệnh Phổi Việt Nam
PGS TS Đinh Ngọc Sỹ

There are no comments yet

Tin khác đã đăng