Triển khai dự án PC BPTNMT&HPQ tại TP.Hải Phòng.

Trong ngày làm việc 15/4 tại Sở Y Tế TP.Hải Phòng, tham dự phiên làm việc có Đại diện BĐH dự án PC BPTNMT&HPQ Trung ương – BV Bạch Mai (TS.BS. Vũ Văn Giáp) và các lãnh đạo Sở Y Tế, BV Lao và bệnh phổi, BV Hữu Nghị Việt Tiệp… Đại diện cho BĐH […]

Trong ngày làm việc 15/4 tại Sở Y Tế TP.Hải Phòng, tham dự phiên làm việc có Đại diện BĐH dự án PC BPTNMT&HPQ Trung ương – BV Bạch Mai (TS.BS. Vũ Văn Giáp) và các lãnh đạo Sở Y Tế, BV Lao và bệnh phổi, BV Hữu Nghị Việt Tiệp… Đại diện cho BĐH dự án PC BPTNMT&HPQ TP. Hải Phòng. Qua trao đổi, làm việc trực tiếp với Sở Y Tế và đơn vị đầu mối triên khai dự án là Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP.Hải Phòng bước đầu nhận thấy 1 số khó khăn về triển khai dự án như thuốc bảo hiểm y tế cho bệnh nhân, truyền thông về BPTNMT&HPQ còn hạn chế…

Sau hơn 2 giờ trao đổi, đại diện BĐH dự án Trung ương và BĐH dự án TP. Hải Phòng bước đầu đưa ra một số giải pháp cụ thể sẽ tăng thêm số lượng Phòng quản lý BPTNMT&HPQ để tăng số bệnh nhân mắc bệnh được đưa vào quản lý ngoại trú nhằm giảm tỷ lệ mắc bệnh tại địa phương. Đưa thêm các thuốc thiết yếu điều trị BPTNMT&HPQ vào danh mục đấu thầu thuốc tại địa phương, phối hợp các hoạt động truyền thông về BPTNMT&HPQ với truyền thông phòng chống tác hại của khói thuốc lá và thực hiện các quy trình khám, phát hiện và đưa bệnh nhân vào quản lý theo đúng quy trình của dự án.

Phòng khám và quản lý BPTNMT&HPQ bệnh viện Lao và bệnh Phổi Hải Phòng.

Trong năm 2015, chương trình mục tiêu quốc gia PC BPTNMT&HPQ sẽ triển khai trên 17 tỉnh mới trong đó khu vực miền bắc có TP.Hải Phòng. Đây là hoạt động thường niên diễn ra hàng năm của dự án nhằm hỗ trợ các tỉnh mới triển khai dự án thực hiện các hoạt động và giải quyết các khó khăn ban đầu khi thực hiện tại địa phương.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng