Xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí

– Phấn đấu đào tạo được 70% số bác sỹ tham gia khám, chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản ở các tỉnh tham gia dự án.

– Phấn đấu xây dựng được Phòng quản lý bệnh phổi tắc nghẽn và mạn tính ở 70% số tỉnh tham gia dự án.

– Phấn đấu 50% số bệnh nhân ở các tỉnh tham gia dự án, có chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản được kê đơn đúng theo HD điều trị của Bộ Y tế.

Nhằm thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ, triển khai hiệu quả các hoạt động trong nội dung phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản, Ban điều hành dự án Phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản – Bệnh viện Bạch mai đề nghị Sở Y tế các tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng kế hoạch, kinh phí cho các hoạt động (theo mẫu đính kèm), sau đó gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, và Văn Phòng ban quản lý dự án Phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản – Bệnh viện Bạch Mai theo địa chỉ: Số 78, Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội hoặc email: duanbenhphoi@gmail.com, để có kế hoạch hướng dẫn thực hiện các nội dung chuyên môn

Chi tiết xin liên hệ điện thoại: 04 3 629 12 07.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận: 

– Sở Y tế các địa phương

– Lưu VP dự án

KT. TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH

 

 

GS.T

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *