Báo cáo của Hội nghị khoa học “Bệnh hô hấp”

1. Các báo cáo buổi sáng:

01bao-cao-ket-qua-hoat-dong-du-an-pc-bptnmthpq
02cap-nhat-chan-doan-va-dieu-tri-bptnmt-theo-gold-2013
03-quan-ly-bptnmt-giai-doan-on-dinh
04-bao-cao-nghien-cuu-pathos
05-dot-cap-bptnmt-tiep-can-dieu-tri-khang-sinh-phoi-hop-ban-dau
06-thong-khi-xam-nhap-va-khong-xam-nhap-trong-dieu-tri-bptnmt
07-co-so-khoa-hoc-cua-dung-cu-phun-hit
2. Các báo cáo buổi chiều:

Hội trường 101. Tiếp cận chẩn đoán và quản lý bệnh phổi mô kẽ02. Chẩn đoán hình ảnh trong bệnh lý phổi kẽ

03. Viêm khớp dạng thấp – Bệnh phổi kẽ liên quan

04. Viêm phổi tăng bạch cầu ái toan

05. Bệnh vi sỏi phế nang và các trường hợp lâm sàng

06. Phân loại giai đoạn COPD theo GOLD 2011

Hội trường 2

01_chan-doan-va-dieu-tri-tac-mach-phoi
02_phoi-biet-lap
03_vai-tro-cua-plesthysmography-trong-chan-doan-benh-ho-hap
04_noi-soi-phe-quan-can-thiep
05_ky-thuat-gay-dinh-mang-phoi

Hội trường 3. 

01hc-ngung-tho-khi-ngu
02_kinh-nghiem-xay-dung-he-thong-quan-ly-bptnmthpq-o-benh-vien-phoi-trung-uong
03_nhiem-amyloid-khi-quan
04_nghien-cuu-dac-diem-hoi-chung-chuyen-hoa-o-benh-nhan-dot-cap-bptnmt
05_ho-keo-dai_nguyen-nhan-va-dieu-tri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *