Báo cáo Hội nghị khoa học35 năm Trung tâm Hô hấp – Hưởng ứng ngày COPD toàn cầu ngày 20/12/2016 tại Bệnh viện Bạch Mai

Báo cáo Hội nghị khoa học35 năm Trung tâm Hô hấp – Hưởng ứng ngày COPD toàn cầu ngày 20/12/2016 tại Bệnh viện Bạch Mai

6-GS-Chau-GOLD-2017_GS-Chau-short-version-1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *