Bệnh viện Bạch Mai Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024

Bệnh viện Bạch Mai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024 như sau:

  1. Số lượng người cần làm việc cần tuyển ứng với vị trí việc làm: 238 người.
  2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển: 11 vị trí việc làm.

Thông tin chi tiết sau đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *