Kế hoạch phê duyệt dự án 2014

Xây dựng, triển khai và duy trì bền vững mô hình quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản tại các tuyến y tế. Đến năm 2015 phấn đấu xây dựng được Phòng quản lý bệnh phổi tắc nghẽn và mạn tính ở 70% số tỉnh tham gia dự án

Các đơn vị có thể tham khảo và click download chi tiết tại link sau : Kế hoạch phê duyệt dự án 2014

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *