Sổ tay dự án 2013

Phục vụ cho việc xây dựng dự án năm 2014, sau đây là mẫu sổ tay dự án năm 2013 và ,mẫu lập kế hoạch thực hiện. Các đơn vị có thể tham khảo và click download chi tiết tại 2 link sau : 1. Dự án năm 2013 2. Kế hoạch tham khảo

Phục vụ cho việc xây dựng dự án năm 2014, sau đây là mẫu sổ tay dự án năm 2013 và ,mẫu lập kế hoạch thực hiện. Các đơn vị có thể tham khảo và click download chi tiết tại 2 link sau :

1. Dự án năm 2013

2. Kế hoạch tham khảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *