Tài liệu lớp CME Hô hấp

hời gian Nội dung Contents Người trình bày Speaker Buổi sáng: THỞ MÁY VÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG HÔ HẤP Chairman: GS.TS. Ngô Quý Châu- MD, Assistant Professor. Steven Lommatzsch 8h00 – 8h10 Phát biểu khai mạc Opening Ceremony Đại diện Bộ y tế Ministry of Health 8h10-9h00 Họp với Bộ Y tế và […]

 

Thời gian Nội dung

Contents

Người trình bày

Speaker

Buổi sáng: THỞ MÁY VÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG HÔ HẤP

Chairman: GS.TS. Ngô Quý Châu- MD, Assistant Professor. Steven Lommatzsch

8h00 – 8h10 Phát biểu khai mạc

Opening Ceremony

Đại diện Bộ y tế

Ministry of Health

8h10-9h00 Họp với Bộ Y tế và đại diện của WHO về: Chương trình Phòng ngừa và kiểm soát các bệnh Hô hấp không lây nhiễm

Meeting on Non-Communicable Diseases with WHO and MoH

GS.TS. Ngô Quý Châu

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê

MD, A/Professor. Josh Solomon

MD, A/Professor Steven E. Lommatzsch

8h10-9h00 Kỹ thuật thở máy không xâm nhập điều trị suy hô hấp

Non-invasive ventilation in treatment of respiratory failure

MD, A/Professor. Sherstin T Lommatzsch

TS. Đào Xuân Cơ

9h00-10h00 Phân tích kết quả chức năng hô hấp

Spirometry Interpretation

MD, Assistant Professor. Josh Solomon

 

10h00-11h00 Phân tích kết quả khí máu động mạch

Artery blood gas interpretation

TS Đỗ Ngọc Sơn
11h00-11h30 Thảo luận- Discussion BTC
Buổi chiều: THĂM DÒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ MÀNG PHỔI

Chairman: TS. Chu Thị Hạnh- MD, Assistant Professor. Josh Solomon

13h30-14h30 Kỹ thuật siêu âm màng phổi chẩn đoán và điều trị bệnh lý màng phổi

Ultrasound in the diagnosis and management of pleural disease

Ths. Vũ Thành Trung
14h30-15h00 Kỹ thuật mở màng phổi

Chest tube insertion procedure

ThS Phạm Lệ Quyên
15h00-15h30 Kỹ thuật gây dính màng phổi

Pleurodesis in management of pleural disease

ThS Nguyễn Thanh Huyền
15h30-16h00 Kỹ thuật chống dính màng phổi

Intrapleural fibrinolytic therapy in loculated effusions

TS Phan Thu Phương
16h00-16h30 Thảo luận- Discussion BTC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *