Thông báo thay đổi thời gian khóa đào – Đo chức năng hô hấp – miền Bắc

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid nên Ban điều hành dự án – Bệnh viện Bạch Mai thông báo thay đổi thời gian khóa đào tạo “Đo chức năng hô hấp” tại Bệnh viện Bạch Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *