Hen là gì?

Cơn khó thở thường xuất hiện khi bệnh nhân tiếp xúc với các yếu tố gây ra cơn hen như khói thuốc lá, thuốc lào, khói bếp, những mùi hắc, thay đổi thời tiết…… (những yếu tố này được gọi là yếu tố gây cơn hoặc yếu tố kích phát). Hen xuyễn là bệnh không điều trị khỏi hoàn toàn được, một người bị bệnh hen có nghĩa là họ có thể sẽ mang bệnh suốt đời.

Tuy nhiên, có nhiều biện pháp giúp kiểm soát được bệnh, không cho cơn hen xảy ra. Nếu sử dụng đúng các biện pháp này, cuộc sống của người bệnh sẽ trở lại bình thường và hoàn toàn khoẻ mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *